Ταυτότητα επιχείρησης

Ρακκάς Μιχαήλ του Γεωργίου
Φιντίου 24 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627
ΑΦΜ: 023518830 | ΔΟΥ: Α΄ Θεσ/νίκης.
Τηλ: 2310-536717 | E-mail: rakkasm@otenet.gr
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 036965505000

Ακολουθήστε μας στο Facebook